วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เลากลาง


เด็กหญิงภัทราภรณ์ เลากลาง
ประวัติส่วนตัวธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


ชื่อ เด็กหญิงภัทราภรณ์
นามสกุล เลากลาง
ชื่อเล่น หมิว
- เกิด วันเสาร์ ที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘
- อายุ ๑๓ ปี


สถานศึกษา

- สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม.๓/๒
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัด…นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

- อาจารย์ประจำ ชื่อ นางสาวศิวพร นามสกุล คงแก้ว ชื่อเล่น ตึ๋ง


ผู้ปกครอง

บิดา ชื่อ นายสม นามสกุล เลากลาง ชื่อเล่น สม
- อายุ ๔๑ปี อาชีพ รับจ้าง
มารดา ชื่อ นางสมบูรณ์ นามสกุล เลากลาง ชื่อเล่น บูรณ์
- อายุ ๓๐ ปี อาชีพ แม่บ้าน


สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๗๓/๑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนน้อย ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
โทร. ๐๘-๗๑๕๑-๙๐๘๐

*********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP