วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2552

พระเด่นชัย สุภาจาโร (สิงห์มา)


ประวัติ พระเด่นชัย สุภาจาโร
*********


สถานะเดิม

ชื่อ : นายเด่นชัย
นามสกุล : สิงห์มา
ชื่อเล่น : เหนก
เกิด : วันศุกร์ ที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๒๗
อายุ : ๒๕ ปี
โทร. ๐๘-๓๗๗๔-๐๓๗๔ E-Mail : -


ภูมิลำเนา
เลขที่ ๑๘๙/๑ บ้าน โนนน้อย หมู่ ๑๒ ตำบล ด่านคล้า อำเภอ โนนสูง
จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐ครอบครัว

บิดา : นาย เดช นามสกุล สิงห์มา
มารดา : นาง เครือวรรณ นามสกุล ศรีสุวรรณ
พี่น้อง : ๒ คน ดังนี้
๑. ชื่อ พระเด่นชัย สุภาจาโร (สิงห์มา)
๒. ชื่อ นางสาวรัตนา สิงห์มาการศึกษา
จบ ป.๖ จาก โรงเรียน บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
จบ ม.๓ จาก โรงเรียน บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
จบ ปวช./ ปวส. สาขา เกษตรกรรม (เอก สัตวศาสตร์ )
จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
จบ ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ (เอก สัตวศาสตร์ )
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ)


อาชีพหลัก : รับจ้าง
อาชีพเสริม : เกษตรกรรม


ประสบการณ์การทำงาน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์อิทธิเวช (จ.นครราชสีมา)การอุปสมบท
อุปสมบทเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ อายุ ๒๕ ปี
พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
พระกรรมวาจาจารย์ : พระอธิการอยู่ดี เขมสรโณ
พระอนุสาวนาจารย์ : พระเสนาะ อนาลโย
ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบล ด่านคล้า อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
คติประจำใจ
ชีวิตต้องสู้ หัวปลาทูคือ..ยาชูกำลังสิ่งที่อยากทำในอนาคต
สร้างความก้าวหน้า และวิทยาการใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงการส่งออกต่างประเทศ


อื่นๆ (ถ้ามี)
ปัจจุบันเป็นพระภิกษุ ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด*********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP