วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551

มิลินทปัญหา---------------------
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มิลินทปัญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี)
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕

[ มิลินทปัญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย ]


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP