วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

วิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๕


๐๐๐ ๓๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕


-----
อาจารย์ประจำรายวิชา : พระครูมนูญธรรมโสภณ
-----


-----
บทความ : รายวิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๕
-----

บันทึกประจำวัน
---------------

พฤหัสบดี
๐๕/๐๖/๒๕๕๑
---------------
อาจารย์ไม่เข้าสอน....ค้นคว้าการปฏิบัติให้เหมาะกับจริต...( ตัวใครตัวมันครับ...งานนี้ )


*****

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP