วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พระเขียน กนฺตสาโร

ประวัติพระเขียน กนฺตสาโร


พระเขียน ฉายา กนตสาโร
ชื่อเล่น : เขียน

ชื่อ : เขียน
นามสกุล : ซึมกลาง
ฉายา : กนฺตสาโร
อายุ : ๗๑ ปี
พรรษา :๗
โทร. ๐๘-๓๓๖๖-๙๒๖๙------
เล่าความหลัง
-------
ที่อยู่ที่อาศัย : ๒๔๘-๔๐ แขวง/ตำบลดินแดง เขต/อำเภอดินแดง  กรุงเทพฯ

เกิด : วันที่ ๖เดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๘๕
บิดาชื่อ : นายทอง ซิมกลาง
มารดาชื่อ : นางแสง ซึมกลาง


พี่น้อง : ๘ คน ดังนี้
          ๑. ชื่อ พระเขียน กนฺตสาโร (ซึมกลาง) มรณภาพ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
          ๒. ชื่อ นายทวี ซึมกลาง
          ๓. ชื่อ นายประจวบ ซึมกลาง
          ๔. ชื่อ นางยุพิน
          ๕. ชื่อ นายสมพันธ์ ซึมกลาง (ปัจจุบัน ๒๕๕๖) นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า
          ๖. ชื่อ พระสำเภา ซึมกลาง
          ๗. ชื่อ นางสมจิตย์
          ๘. ชื่อ นางสมจัดการศึกษา
          จบ ป.๔ จากโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)อาชีพหลัก : รับราชการ ข.ส.ม.ก.
อาชีพเสริม : ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า


การอุปสมบท
     อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ อายุ ๖๓ ปี
          พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
          พระกรรมวาจาจารย์ : พระวัง อตฺตสาโร
          พระอนุสาวนาจารย์ : พระสหัส ปิติสาโร
     ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


-----
คติธรรมประจำใจ
-----
ขยัน อดทน ประหยัด ซ่อมบำรุงของเก่าให้อยู่ในสภาพใช้งาน


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP