วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พระสำเภา ขนฺติสาโร

ประวัติ พระสำเภา ขนฺติสาโร

*********สถานะเดิม
ชื่อ : นายสำเภา
นามสกุล : ซึมกลาง
ชื่อเล่น : เภา .
เกิด : วัน - ที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๙
อายุ : ๕๒ ปี
โทร. ๐๘-๐๐๐๕-๗๕๘๓ E-Mail : -

ภูมิลำเนา
เลขที่ ๙๘ บ้าน หนองสะแก หมู่ ๕ ตำบล ด่านคล้า อำเภอ โนนสูง .
จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

ครอบครัว
บิดา : นาย ทอง นามสกุล ซึมกลาง
มารดา : นาง แสง นามสกุล ซึมกลาง
พี่น้อง : คน ดังนี้
๑. ชื่อ นางน้อม ซึมกลาง
๒. ชื่อ นายเขียน ซึมกลาง (พระเขียน)
๓. ชื่อ นายทวี ซึมกลาง
๔. ชื่อ นายประจวบ ซึมกลาง
๕. ชื่อ นางยุพิน ซึมกลาง
๖. ชื่อ นายสมพันธ์ ซึมกลาง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ บ้านหนองหว้า)
๗. ชื่อ นายสำเภา ซึมกลาง (พระสำเภา)
๘. ชื่อ นางสัมจิตร ซึมกลาง
๙. ชื่อ นางสัมจัด ซึมกลางการศึกษา
จบ ป.๕ จาก โรงเรียน บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

อาชีพหลัก : ทำนา
อาชีพเสริม : รับจ้างทั่วไปการอุปสมบท
อุปสมบทเมื่อ : วัน พฤหัสบดี ที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ อายุ ๕๑ ปี
พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
พระกรรมวาจาจารย์ : พระครูสุนทรธรรมประสาท
พระอนุสาวนาจารย์ : พระอธิการอยู่ดี เขมสรโณ
ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาหลังการอุปสมบท
พ.ศ. : ๒๕๕๑ สอบได้ นักธรรมตรี จากสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า

คติประจำใจ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย โง่ ฉลาด
เป็นเรื่องธรรมดา เลือกไม่ได้*******************

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP