วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พระวันชัย ปุณฺณญาโนประวัติพระวันชัย ปุณฺณญาโน

พระวันชัย ฉายา ปุณฺณญาโน
ชื่อเล่น : ม๊อก

***************
ชื่อ : วันชัย
นามสกุล : ปลั่งกลาง
ฉายา : ปุณฺณญาโน
อายุ : ๕๐ ปี
พรรษา : ๓
โทร. ๐๘-๐๑๖๑-๒๑๑๓
E-Mail: -


-------
เล่าความหลัง
-------
ที่อยู่ที่อาศัย : บ้านโนนน้อย หมู่ ๑๒ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

เกิด : วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๐
บิดาชื่อ : นายตู้ ปลั่งกลาง
มารดาชื่อ : นางทอง ปลั่งกลาง


พี่น้อง : ๗ คน ดังนี้
๑. ชื่อ นายสำราญ ปลั่งกลาง
๒. ชื่อ นางแช่ม เสตบุตร
๓. ชื่อ นางวีรยา ปลั่งกลาง
๔. ชื่อ นายช้อย ปลั่งกลาง
๕. ชื่อ นายชม ปลั่งกลาง
๖. ชื่อ
๗. ชื่ออาชีพหลัก : ทำนา
อาชีพเสริม : -


-------
การอุปสมบท
-------
อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ อายุ ๔๘ ปี
พระอุปัชฌาย์ : พระพระครูวิสารวรกิจ
พระกรรมวาจาจารย์ : พระพระครูสุทรธรรมประสาท
พระอนุสาวนาจารย์ : พระสหัส ปิติสาโร
ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา------------------
ลาสิกขา : ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบัน : ที่อยู่ บ้านโนนน้อย หมู่ ๑๒ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


*******************


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP