วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พระสมภาร สุเมโธ


ประวัติพระสมภาร สุเมโธ


พระสมภาร ฉายา สุเมโธ
     ชื่อเล่น : โบ
     ชื่อ : สมภาร
     นามสกุล : มุ่งเจียกกลาง
     ฉายา : สุเมโธ
     อายุ : ๒๕ ปี
     พรรษา : ๓ 
     โทร. ๐๘-๓๓๘๖-๑๔๐๓
     E-Mail: -


 
เล่าความหลัง
     ที่อยู่ที่อาศัย : บ้านบุ หมู่ ๒ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

     เกิด : วันศุกร์ ที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๘
     บิดาชื่อ : นายสมพงษ์ มุ่งเจียกกลาง (เสียชีวิต)
     มารดาชื่อ : นางสาย ปลั่งกลาง
     พ่อบุญธรรม ชื่อ : นายบุญส่ง กุ้งกลางดอน

พี่น้อง : ๓ คน ดังนี้
     ๑. ชื่อ นางสาวสมพร มุ่งเจียกกลาง (เสียชีวิต)
     ๒. ชื่อ พระสมภาร สุเมโธ
     ๓. ชื่อ พระสมคิด  นาถสีโล (มุ่งเจียกกลาง) 

 
การศึกษา
    จบ ป.๖ จาก โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)

อาชีพ
     อาชีพหลัก : รับจ้าง 
     อาชีพเสริม : -

 
การอุปสมบท
     อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐ อายุ ๒๒ ปี
     พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
     พระกรรมวาจาจารย์ : พระครูสุนทรธรรมประสาท
     พระอนุสาวนาจารย์ : พระวัง อตฺตสาโร
     ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 
การศึกษาหลังการอุปสมบท
     พ.ศ.๒๕๕๑ : สอบได้นักธรรมชั้นตรี จากสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า
     พ.ศ. : สอบได้ จากสำนัก
     พ.ศ. : สอบได้ จากสำนัก

 
คติธรรมประจำใจ  
     ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์ และซื่อสัตย์สุจริต


 
ฝากไว้ให้(คิด)อ่าน
------
บวชพระต้องถือศีล ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
มุ่งมั่นหัดอ่านเขียน จงพากเพียรไปเถิดหนา
หมั่นหาตำรามา และท่องจำให้ขึ้นใจ

***********

5 ความคิดเห็น:

am วันพฤหัสบดี, 27 พฤษภาคม, 2553  

รูปน่ารักเหมือนโดเรมอนเลย ฮิ ฮิ

ไม่ระบุชื่อ วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน, 2553  

น่าจะเปลื่ยนรูปบ้างนะ

ไม่ระบุชื่อ วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน, 2553  

น่ารักจัง

ไม่ระบุชื่อ วันพุธ, 06 ตุลาคม, 2553  

ยังไม่เปลืยนรูปเลย

ไม่ระบุชื่อ วันเสาร์, 29 มกราคม, 2554  

คึดถึงมากนะ

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP