วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พระอำนาจ ทาสธมฺโม


ประวัติพระอำนาจ ทาสธมฺโม


พระอำนาจ ฉายา ทาสธมฺโม
ชื่อเล่น : นาจ

**********************
ชื่อ : อำนาจ
นามสกุล : แปกลาง
ฉายา : ทาสธมฺโม
อายุ : ๒๒ ปี
พรรษา : ๑
โทร. ๐๘-
E-Mail: -


---------
เล่าความหลัง
---------
ที่อยู่ที่อาศัย : บ้านบุ หมู่ ๒ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

เกิด : วันศุกร์ ที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๓๐
บิดาชื่อ : นายนิจ แปกลาง
มารดาชื่อ : นางประนอม แปกลาง


พี่น้อง : ๒ คน ดังนี้
๑. ชื่อ พระอำนาจ ทาสธมฺโม (แปกลาง)
๒. ชื่อ นางสาวสมนึก แปกลาง


-------
การศึกษา
-------
จบ ม.๓ จาก โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)


อาชีพหลัก : -
อาชีพเสริม : -


--------
การอุปสมบท
--------
อุปสมบทเมื่อ : วันอาทิตย์ ที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ อายุ ๒๑ ปี
พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
พระกรรมวาจาจารย์ : พระวัง อตฺตสาโร
พระอนุสาวนาจารย์ : พระสมุห์รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต
ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา


----------
การศึกษาหลังการอุปสมบท
----------
พ.ศ. : สอบได้ จากสำนัก
พ.ศ. : สอบได้ จากสำนัก


---------
คติธรรมประจำใจ
---------
สิ่งที่ผิดในอดีต แก้ไขไม่ได้ ...แต่ทำวันนี้ให้ดีได้ฝากไว้ให้(คิด)อ่าน
-


-------
สิ่งที่อยากทำในอนาคต
-------
อยากเป็นคนดีให้แม่มีความสุข

*******************

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP