วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พระสามารถ อสิญาโณ


ประวัติพระสามารถ  อสิญาโณ

พระสามารถ ฉายา อสิญาโณ
ชื่อเล่น : โต้ง

ชื่อ : สามารถ
นามสกุล
ฉายา : อสิญาโณ
อายุ : ปี
พรรษา :
โทร. ๐๘-
E-Mail:


-------
เล่าความหลัง
-------
ที่อยู่ที่อาศัย : บ้าน หมู่ ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เกิด : วัน ที่ เดือน พ.ศ.
บิดาชื่อ : นาย นามสกุล
มารดาชื่อ : นาง นามสกุลพี่น้อง : คน ดังนี้
๑. ชื่อ
๒. ชื่อ
๓. ชื่อ
๔. ชื่อ
๕. ชื่อ


------
การศึกษา
------
จบ จาก
จบ จาก
จบ จาก


อาชีพหลัก :
อาชีพเสริม :


------
การอุปสมบท
------
อุปสมบทเมื่อ : วัน ที่ เดือน พ.ศ. อายุ ปี
พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
พระกรรมวาจาจารย์ : พระ
พระอนุสาวนาจารย์ : พระ
ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา


-------
การศึกษาหลังการอุปสมบท
------
พ.ศ.๒๕๔๙ : สอบได้ นักธรรมชั้นตรี  จากสำนักวัดหนองหว้า
พ.ศ. : สอบได้ จากสำนัก
พ.ศ. : สอบได้ จากสำนัก


------
คติธรรมประจำใจ
------


------
ฝากไว้ให้(คิด)อ่าน
------


------
สิ่งที่อยากทำในอนาคต
------

*******************0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP