วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พระมงคล สุมงฺคโลประวัติพระมงคล สุมงฺคโล

พระมงคล ฉายา สุมงฺคโล
ชื่อเล่น : มง

ชื่อ : มงคล
นามสกุล : เลากลาง
ฉายา : สุมงฺคโล
อายุ : ๕๖ ปี
พรรษา : ๓
โทร. ๐๘-๗๘๗๘-๘๓๒๙
E-Mail: ยังไม่มีเด้อ


------
เล่าความหลัง
----
ที่อยู่ที่อาศัย : เลขที่ ๑๐๓ บ้านหนองสะแก หมู่ ๕ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

เกิด : วันศุกร์ ที่ ๗ เดือน - พ.ศ.๒๔๙๕
บิดาชื่อ : นายเจริญ เลากลาง
มารดาชื่อ : นางคำ เลากลาง


พี่น้อง : ๑๐ คน ดังนี้
๑. ชื่อ พระมงคล สุมงฺคโล (เลากลาง)
๒. ชื่อ นางละมุล
๓. ชื่อ นายสมารถ เลากลาง
๔. ชื่อ นายสมศักดิ์ เลากลาง
๕. ชื่อ นางสมศรี
๖. ชื่อ นางสำลี
๗. ชื่อ นางแฉล่ม
๘. ชื่อ นายจำลอง เลากลาง
๙. นางขนิษฐา
๑๐. ชื่อ นายจรัญ เลากลาง


-----
การศึกษา
-----
จบ ป.๔ จากโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)อาชีพหลัก : ทำนา
อาชีพเสริม : รับจ้าง


------
การอุปสมบท
-------
อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ อายุ ๕๒ ปี
พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
พระกรรมวาจาจารย์ : พระวัง อตฺตสาโร
พระอนุสาวนาจารย์ : พระสหัส ปิติสาโร
ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา


------
การศึกษาหลังการอุปสมบท
-----*******************

2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

หลวงลุงมง กะลังป่วยครับ..!

s-hatcore วันพุธ, 02 กุมภาพันธ์, 2554  

ลาสิกขา และเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านครับ...

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP