วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พระสมเทียม สจฺจวโร


ประวัติ พระสมเทียม สจฺจวโร
สถานะเดิม
     ชื่อ : นายสมเทียม
     นามสกุล :
กลีบกลาง
     ชื่อเล่น
: จอย

เกิด
: วันศุกร์ ที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๐๓
อายุ
: ๕๒ ปี
พรรษา

โทร.
: ๐๘-๑๓๖๐-๐๓๐๓E-Mail


ภูมิลำเนา
          เลขที่
๒๙ บ้าน หนองหลักร้อย หมู่ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๑


ครอบครัว
     บิดา
: นายแจ่ม นามสกุล กลีบกลาง
     มารดา
: นางอ่อง นามสกุล เจนด่านกลาง
     พี่น้อง
: คน ดังนี้
               ๑. ชื่อ
นางหอม กลีบกลาง
               ๒. ชื่อ
พระสมเทียม สจฺจวโร (กลีบกลาง)
               ๓. ชื่อ
นายสัมพันธ์ กลีบกลาง
               ๔. ชื่อ
นางปีใหม่ กลีบกลาง
               ๕. ชื่อ

               ๖. ชื่อ

               ๗. ชื่อ

               ๘. ชื่อ


ภรรยา
: ชื่อ นางนิตยา นามสกุล กลีบกลาง
             ลูก
: ๑ คน ชื่อ นางศิริรัตน์ กลีบกลาง [เสียชีวิตแล้ว]

การศึกษา
      จบ ป.๔ จาก โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

อาชีพหลัก
: ทำนา
อาชีพเสริม
: เลี้ยงควาย

การอุปสมบท

     อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕ อายุ ๔๓ ปี
          พระอุปัชฌาย์
: พระครูวิสารวรกิจ
          พระกรรมวาจาจารย์
: พระปลัดประภากร ปภากโร
          พระอนุสาวนาจารย์
: พระสหัส ปิติสาโร
     ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาหลังการอุปสมบท
          พ.ศ.๒๕๔๖
สอบได้ นักธรรมตรี จากสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า
         พ.ศ.๒๕๔๗
สอบได้ นักธรรมโท จากสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า

คติประจำใจ

ชนะคนอื่น เป็นคนแข็งแรง
ชนะตนเอง เป็นคนเข้มแข็ง


สิ่งที่อยากทำในอนาคต
ทำสิ่งดีๆ ให้แก่ชีวิต


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP