วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

พระใบฎีกาภัทรชัย ชยธมฺโม


ชื่อ : พระใบฎีกาภัทรชัย
ฉายา : ชยธมฺโม
นามสกุล : ช่วยงาน
เกิด : วันอังคาร ที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๕
อายุ ๔๖ ปี
พรรษา ๑๕


ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองสรวง
ที่อยู่ : ที่พักสงฆ์ป่าพุทธสถาน ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐
โทร. ๐๘-

E-Mail :-------
การศึกษา
-------
นักธรรมเอก,
ป.บส. (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษา พ.ธบ. คณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


------
ปรัชญา
-----
ไม่โหดร้าย ไม่อ่อนแอ ไม่ขี้เกียจฝากไว้ให้ (คิด) อ่าน


********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP