วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

พระสมุห์ศักดิ์ชัย จิรสุโภ

ชื่อ : พระสมุห์ศักดิ์ชัย
ฉายา : จิรสุโภ
นามสกุล :
เกิด : วัน ที่ เดือน พ.ศ.
อายุ ปี
พรรษา

ตำแหน่ง : เจ้าคณะตำบล
ที่อยู่ : วัด ตำบล อำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐๘-
E-Mail :

-----
การศึกษา
------
นักธรรมเอก,
ป.บส. (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษา พ.ธบ. คณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


-----
ปรัชญา
-----


ฝากไว้ให้(คิด)อ่าน
******

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP