วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

พระณรงค์ ฐานวโร


ชื่อ : พระณรงค์
ฉายา : ฐานวโร
นามสกุล : พรมน้ำ
เกิด : วันพุธ ที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒
อายุ ๓๘ ปี
พรรษา ๖

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตาเงิน
ที่อยู่ : วัดตาเงิน ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๒๐
โทร. ๐๘-๔๗๑๑-๙๖๗๐
E-Mail :


------
การศึกษา
------
นักธรรมเอก,
ป.บส. (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษา พ.ธบ. คณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


-----
ปรัชญา
-----
การเดินทางของชีวิตถึงจะเหนื่อยก็อย่าท้อ
ถึงท้อก็อย่าถอย ถึงถอยก็อย่าถอน


-------
ฝากไว้ให้ (คิด) อ่าน
-------
ตื่นเช้า เอารอยยิ้มมาล้างหน้า
ตื่นเช้า เอามธุรสวาจามาล้างปาก
ตื่นเช้า เอาความยากมาล้างความจน
ตื่นเช้า เอากิเลสของคนมาล้างกิเลสตัวเอง


----------
จากใจผู้ดูแลเว็บ

ท่านคือ.....พระครูปีละวัด

----------


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP