วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

พระประจวบ กตสาโรชื่อ : พระประจวบ
ฉายา : กตสาโร
นามสกุล : แทนพรมราช
เกิด : วันเสาร์ ที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๐๘
อายุ ๔๓ ปี
พรรษา ๑๙


ตำแหน่ง : รองเจ้าอาวาสวัดหนองศาลา
ที่อยู่ : วัดหนองศาลา ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐
โทร. ๐๘-๑๒๖๔-๖๗๒๒
E-Mail : katasaro_mcu@hotmail.com-----
การศึกษา
-----
นักธรรมเอก,
ป.บส. (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษา พ.ธบ. คณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


-----
ปรัชญา
-----
พูดจริง ทำจริง คิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม

------
ฝากไว้ให้ (คิด) อ่าน
------
สะดวกนัก มักงาย
สบายนัก มักลืมตัว*******

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP