วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

พระอธิการกล่อม อาภสฺสโร


ชื่อ : พระอธิการกล่อม
ฉายา : อาภสฺสโร
นามสกุล :
เกิด : วัน ที่ เดือน พ.ศ.
อายุ ปี
พรรษา

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัด
ที่อยู่ : วัด ตำบล อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐๘-
E-Mail :----
การศึกษา
-----
นักธรรมเอก,
ปัจจุบัน : กำลังศึกษา พ.ธบ. คณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


--- ปรัชญา --


ฝากไว้ให้(คิด)อ่าน


*******

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP