วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

พระอธิการเสียน สนฺตกาโย


ชื่อ : พระอธิการเสียน
ฉายา : สนฺตกาโย
นามสกุล :
เกิด : วัน ที่ เดือน พ.ศ.
อายุ ปี
พรรษา

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดพระเพลิง
ที่อยู่ : วัดพระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐๘-
E-Mail : sian_mcu@hotmail.com-------
การศึกษา
------
นักธรรมเอก,
ป.บส. (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษา พ.ธบ. คณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


-----
ปรัชญา
-----ฝากไว้ให้(คิด)อ่าน

*******

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP