วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

พระอธิการประทีป ปชฺชลิโต

ชื่อ : พระอธิการประทีป
ฉายา : ปชฺชลิโต
นามสกุล
เกิด : วัน ที่ เดือน พ.ศ.
อายุ ปี
พรรษา

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดโคกสระน้อย
ที่อยู่ : วัดโคกสระน้อย ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐๘-
E-Mail :

-----
การศึกษา
-----
นักธรรมเอก,
ป.บส. (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษา พ.ธบ. คณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


----
ปรัชญา
-----


ฝากไว้ให้(คิด)อ่าน
********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP