วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

พระครูสมุห์สมพงษ์ พุทฺธสโร


ชื่อ : พระครูสมุห์สมพงษ์
ฉายา : พุทฺธสโร
นามสกุล : เทียมประทุม
เกิด : วันเสาร์ ที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๓
อายุ ๓๘ ปี
พรรษา ๑๗

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดวังยายทอง
ที่อยู่ : วัดวังยายทอง ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐๘-
E-Mail : sompong_mcu@hotmail.com-----
การศึกษา
-----
นักธรรมเอก,
ป.บส. (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษา พ.ธบ. คณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


-----
ปรัชญา
------
เรียนเพื่อรู้ ดูเพื่อศึกษา
งาน คือชีวิต


ฝากไว้ให้ (คิด) อ่าน

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้วของ มจร. ได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง รู้จักสมาชิกในห้องเรียน ความเป็นกันเอง ช่วยเหลือ ห่วงใย

ทำให้ความรู้สึกที่ดีขึ้น จนอยากที่จะเรียนต่อ ! แต่ไม่ชอบ (วิชา ภาษาอังกฤษ)


*******

1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

ตอนนี้กำลังศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP