วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

หมายเลขสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๕ [อำเภอโนนสูง]

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕


กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๕

    สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี
                กำหนดสอบ ๔ วัน ในวันขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑
                ตรงกับวันที่ ๒๔ - ๒๕ - ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                สนามสอบ วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดสครราชสีมา
    สมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโท - เอก
                กำหนดสอบ ๔ วัน ในวันแรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒
                ตรงกับวันที่  ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ - ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
                สนามสอบวัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

    ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
               กำหนดสอบ ๑ วัน ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ [ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒]
               สนามสอบ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


        อนึ่ง ปัญหาสอบธรรม นักธรรมทุกชั้นคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาเหมือนปี ที่ผ่านมา ส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบแบบปรนัยทุกวิชา ยกเว้นวิชาเรียง ความ แก้กระทู้ธรรม คงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิม

        ระบบค้นหาผลสอบแบบค้นหา เข้าไปค้นหาผลสอบแบบทั่วไปได้ ที่นี่

จำนวน นักธรรม / ธรมศึกษา ปี ๒๕๕๕ หมายเลขเข้าสอบนักธรรม
          : หมายเลขสอบนักธรรมชั้นตรี ปี ๒๕๕๕ [อ.โนนสูง]
          : หมายเลขสอบนักธรรมชั้นโท ปี ๒๕๕๕ [อ.โนนสูง]
          : หมายเลขสอบนักธรรมชั้นเอก ปี ๒๕๕๕ [อ.โนนสูง]
หมายเลขเข้าสอบธรรมศึกษา

          : หมายเลขสอบธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๕ [อ.โนนสูง]


          : 

อบรมนักธรรมตรี-โท-เอก ก่อนสอบธรรมสนามหลวงปี ๒๕๕๕
     วัน/เวลา: วันที่ ๒๐ - ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ / เวลา ๐๙:๐๐ น. - ๑๕:๓๐ น.
     สถานที่ : วัดดอนหวาย ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


---------------------------
ติดต่อสำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ฝ่ายงานการศึกษา
     วัดหนองหว้า เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐

     โทร.๐๘-๑๙๗๗-๑๒๖๙  E-Mail : s-hathcore@hotmail.com

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP