วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พระทิวาห์

ประวัติ พระทิวาห์  กิตฺติปญฺโญ

สถานะเดิม
      ชื่อ : นายทิวาห์ 
      นามสกุล :  กั้นกลาง 
      ชื่อเล่น :  นิว 
      เกิด : วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓๐ 
      อายุ : ๒๒ ปี
      โทร. : ๐๘-๐๗๓๓-๙๘๒๒  
      E-Mail :  

ภูมิลำเนา
      เลขที่ ๑๑๐ บ้านดอนไร่ หมู่ ๑๑ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง 
      จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐ 

ครอบครัว
      บิดา : นายชนะชัย นามสกุล กั้นกลาง 
      มารดา : นางสุวรรณ นามสกุล  กั้นกลาง 
      พี่น้อง : ๒ คน ดังนี้
               ๑. ชื่อ นางสาวสุภัทชา  กั้นกลาง 
               ๒. ชื่อ พระทิวาห์  กิตฺติปญฺโญ 
              
 
การศึกษา
      จบ ม.๓ จาก โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
      จบ ปว.ช. จาก วิทยาลัยสาระพัดช่างนครราชสีมา  
 

อาชีพ
     อาชีพหลัก : 
     อาชีพเสริม : 

ประสบการณ์การทำงาน
     - 

การอุปสมบท
      อุปสมบทเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ อายุ ๒๒ ปี 
      พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ 
      พระกรรมวาจาจารย์ : พระครูสุนทรธรรมประสาท 
      พระอนุสาวนาจารย์ : พระเสนาะ  อนาลโย 
             ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลาสิกขา :  ...เดี๋ยวก่อน....  

การศึกษาหลังการอุปสมบท
      พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมตรี จากสำนัก
      พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมโท จากสำนัก
      พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมเอก จากสำนัก


คติประจำใจ
     พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว....


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP