วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

พระกิตติกร ฐานกโร

ประวัติ พระกิตติกร ฐานกโร (เหี้ยมจะบก)สถานะเดิม
ชื่อ : นายกิตติกร
นามสกุล : เหี้ยมจะบก
ชื่อเล่น : หน่อง
เกิด : วันพุธ ที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๘
อายุ : ๔๓ ปี
โทร. : ๐๘-๑๘๗๘-๖๗๓๕ E-Mail : -


ภูมิลำเนา
เลขที่ ๗๔ บ้านบุ หมู่ ๒ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐


ครอบครัว
บิดา : นาย สวัสดิ์ นามสกุล เหี้ยมจะบก
มารดา : นางหวาน นามสกุล ศุภเสถียร
พี่น้อง : ๕ คน ดังนี้
๑. ชื่อ นางบ่าย ศรีเฉลิม (เสียชีวิต)
๒. ชื่อ นายขจรศักดิ์ เหี้ยมจะบก
๓. ชื่อ พระกิตติกร ฐานกโร (เหี้ยมจะบก)
๔. ชื่อ นางมนัสวรรณ มานัสชัย
๕. ชื่อ นายเฉลิมชัย ศุภเสถียร


ภรรยา : ชื่อ - นามสกุล -
ลูก : ๒ คน
ชื่อ เด็กหญิงกัณธิกา เหี้ยมจะบก
ชื่อ เด็กหญิงชุลีกร เหี้ยมจะบกการศึกษา
จบ ป.๖ จาก โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จบ ม.๖ จาก โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จบ สาขา บริการ (เอก เครื่องดื่ม) จาก ร.ร.ชาลีน่า ๑๑๓/๓ ถ.รามคำแหง ซ.๕๙ แขวงหัวหมาก กทมอาชีพหลัก : ขับรถโดยสาร (บ.ชาญทัวร์)
อาชีพเสริม : รับทำทุกอย่าง ..ที่ได้เงิน


ประสบการณ์การทำงาน
งานโรงแรม : Bartender โรงแรมปาร์คโฮเต็ล, โรงแรมศรีมาธานี เชอมาตัน, โรงแรมเมอริเดนซ์ (สามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน) ฯลฯ


การอุปสมบท
อุปสมบทเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ เดือน กุมภาพัรธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ อายุ ๔๓ ปี
พระอุปัชฌาย์ : พระครูนันทประโชติ
พระกรรมวาจาจารย์ : พระวัง อตฺตสาโร
พระอนุสาวนาจารย์ : พระเสนาะ อนาลโย
ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลาสิกขา :


คติประจำใจ
จงทำในสิ่งที่ดี
และ ทำได้ให้ดีทุกอย่าง


สิ่งที่อยากทำในอนาคต
เป็นอะไรก็ได้...ที่โอกาศขณะนั้นเหมาะสมแล้ว


อื่นๆ
มีเยอะมากในสมอง ที่มีอุปาทาน ขันธ์ ๕
ฯลฯ
อยากเป็นแบบอย่างที่ดี**********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP