วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วิชา การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
๔๐๖ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
(Management of Buddhist Property)


ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา กฎระเบียบที่ว่าด้วย ศาสนสมบัติ
การบริหารจัดการทรัพย์สิน การวิเคราะห์ทรัพย์สิน และแนวโน้มการจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา


*********
สอนโดย
อาจารย์ศุภกิตติ์ เงินกอง

*********ดาวน์โหลด
----------------------
บันทึกการเรียน(ประจำวัน...)
----------------------

----------------------
ดาวน์โหลดข้อมูลแนวสอบปลายภาค : ที่นี่
----------------------*********


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP