วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พระครรชิต อภิปญฺโญ

ประวัติพระครรชิต  อภิปญฺโญ


พระครรชิต ฉายา อภิปญฺโญ
     ชื่อเล่น : ป๋อง

     ชื่อ : นายครรชิต
     นามสกุล : แน่พิมาย
     ฉายา : อภิปญฺโญ
     อายุ : ๓๕ ปี
     พรรษา : ๑๖
     โทร. ๐๘-๐๑๔๙-๒๒๓๕
     E-Mail: ยังไม่มีครับ..


เล่าความหลัง
     ที่อยู่ที่อาศัย : บ้านเลขที่ ๑๑๓ หมู่ ๘ บ้านไก่ฟ้าพญาลอ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
     จังหวัดนครราชสีมา รหัสไบรษณีย์ -

     เกิด
: วันพุธ ที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๙
     บิดาชื่อ : นายบุญช่วย แน่พิมาย
     มารดาชื่อ : นางเจียว แน่พิมาย
     พี่น้อง : ๓ คน ดังนี้
          ๑. ชื่อ พระครรชิต อภิปญฺโญ (แน่พิมาย)
          ๒. ชื่อ นางสมจิตร จงจิตร (แม็ด)
          ๓. ชื่อ นายประจวบ แน่พิมาย (ตุ่น)


การศึกษา
     จบ ป.๖ จากโรงเรียนหนองตอ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


อาชีพ
     อาชีพหลัก : กสิกรรม
     อาชีพเสริม :


การอุปสมบท
     อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ อายุ ๒๐ ปี
     พระอุปัชฌาย์ : พระครูพิพัฒน์สุตคุณ (มรณภาพ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓)
     พระกรรมวาจาจารย์ : พระมหากำจัด กิตฺติสาโร (เจ้าคณะตำบลจันทึก เขต ๑)
     พระอนุสาวนาจารย์ : พระมานิตย์ กิตฺติปญฺโญ
          ณ พัทธสีมาวัดโกศลสิตาราม ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


การศึกษาหลังการอุปสมบท
     พ.ศ.๒๕๔๐ : สอบได้ นวกภูมิ จากสำนักวัดหนองหว้า
     พ.ศ.๒๕๕๓ : สอบได้นักธรรมชั้นตรี จากสำนักวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


คติประจำใจ     ชอบแคะ แกะ รื้อ
2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันพุธ, 02 ธันวาคม, 2552  

..ในที่สุด ก็สอบนักธรรมตรีได้

ยินดีด้วยครับ ..!

phot1976 วันอังคาร, 28 สิงหาคม, 2555  

- นมัสการหลวงพี่ -
กระผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่หละครับ คนเกิดวันเดียวกันทั้งวัน/เดือน/ปี เป็นศิษย์วัดเดียวกัน ไปบวชอยู่วัดเดียวกัน มีพระอุปัชฌาย์รูปเดียวกันเสียอีก น่าแปลกจริงๆ นี่ถ้าเวลาเกิดเป็นช่วงตอนบ่าย ประมาณ 13-16 น. ยิ่งจะเหมือนกันสุดๆ
- นายสุพจน์ ฉิมมาลี -

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP