วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

พระครูศุภกิจพิศาล


ชื่อ : พระครูศุภกิจพิศาล (สุวิทย์)
ฉายา : สุวิชฺโช
นามสกุล : สุดตะนา
เกิด : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕
อายุ ๔๖ ปี
พรรษา ๒๔


ตำแหน่ง : เจ้าคณะตำบลเสิงสาง-โนนสมบูรณ์ (เขต ๔) ธรรมยุตินิกาย

ที่อยู่ : วัดป่าพุทธธรรม ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐
โทร. ๐๘-๙๘๐๒-๔๖๒๔, ๐๔๔-๔๕๗๑๓๔
E-Mail :


-------
การศึกษา
--------
นักธรรมเอก,
ป.บส. (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษา พ.ธบ. คณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครราชสีมา

-----
ปรัชญา
-----
คิดดี ทำดี พูดดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


ฝากไว้ให้ (คิด) อ่าน

******

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP