วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

พระครูวินิตกิตติสาร


ชื่อ : พระครูวินิตกิตติสาร
ฉายา : กิตฺติสาโร
นามสกุล : ทิศกระโทก
เกิด : วันจันทร์ ที่ ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๙
อายุ ๕๒ ปี
พรรษา ๒๘


ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดช่องโค
ที่อยู่ : วัดบ้านช่องโค ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐
โทร. ๐๘-
E-Mail :-------
การศึกษา
------
นักธรรมเอก,
ป.บส. (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษา พ.ธบ. คณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


-----
ปรัชญา
----
ฐานตึก คือเหล็กและอิฐ ฐานชีวิต คือการเรียนการศึกษา
การศึกษา คือรากฐานการดำเนินชีวิต


ฝากไว้ให้ (คิด) อ่าน
ปกติชีวิตของกระผมไม่เคยมีเพื่อนพ้องมากนัก แต่เมื่อเข้ามาสู่ชีวิตการเป็นนักบวช ตัวผมก็ได้มีเพื่อนพ้องมาก
เมื่อได้เข้าสู่รอบรั้วมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


*******

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP