วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

พระสัญชัย จารุธมฺโมชื่อ : พระสัญชัย
ฉายา : จารุธมฺโม
นามสกุล : เชิดนอก
เกิด : วันอังคาร ที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙
อายุ ๓๒ ปี
พรรษา ๘


-----
ตำแหน่ง
--------
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ไทยเจริญ
พระสอนศีลธรรม
พระวิทยากร
ที่อยู่ : วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๑๐
โทร. ๐๘-๖๒๕๗-๕๒๗๖
E-Mail : sanchaibb@hotmail.com

-------
การศึกษา
-----------
นักธรรมเอก,
ป.บส. (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษา พ.ธบ. คณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


--------
ปรัชญา
----------
ตายเพราะธรรม ดีกว่าช้ำเพราะเธอ


-------
ฝากไว้ให้(คิด)อ่าน
---------
จะขออยู่เป็นโสดเพื่อโปรดสัตว์ ขออยู่วัดเรื่อยไปไม่สุงสิง
จะขออยู่เป็นโสดเป็นสุขสนุกจริง ไม่พึ่งพิงพันพัวเป็นผัวใครฯ


------------
ขอโทษทีสีกาอย่าว่าหยิ่ง ด้วยใจจริงหัวใจหลวงพี่นี้ไม่ว่าง
จะขอบวชเป็นพระปฏิบัติเพื่อปล่อยวาง ขอโทษทีน้องนาง
จงห้ามหักอย่ารักหลวงพี่เลย

*******

1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

ตอนนี้กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา ..ครับ เยี่ยมมากๆ

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP